sábado, 28 de febrero de 2009

Instruments per a realitzar el projecte

Aquestes eines ens facilitaran la realització del projecte.
http://www.slideshare.net/RoserCanals/instruments-projecte

Treballar per projectes: aportacions del grup 70

Aportacions dels estudiants al treball per projectes. Activitat d'exploració d'idees prèvies que es pot completar amb la bibliografia facilitada (activitat optativa).
http://www.slideshare.net/RoserCanals/aportacions-dels-estudiants

Què ensenyar de les CCSS a l´educació Primària?

Què ensenyar de les CCSS a l´educació Primària? Els continguts.
http://www.slideshare.net/RoserCanals/continguts-medi

La presa de decisions en les programacions

Podeu descarregar la presentació des d'aquesta adreça
http://www.slideshare.net/RoserCanals/programaci-ep

Didàctica de les CCSS II Projectes

El projecte del medi social per a cicle mitjà: Els avis també van ser infants.
Pôdeu descarregar la presentació a l´adreça: http://www.slideshare.net/RoserCanals/avis-cerdanyola-08