sábado, 28 de febrero de 2009

Instruments per a realitzar el projecte

Aquestes eines ens facilitaran la realització del projecte.
http://www.slideshare.net/RoserCanals/instruments-projecte

Treballar per projectes: aportacions del grup 70

Aportacions dels estudiants al treball per projectes. Activitat d'exploració d'idees prèvies que es pot completar amb la bibliografia facilitada (activitat optativa).
http://www.slideshare.net/RoserCanals/aportacions-dels-estudiants

Què ensenyar de les CCSS a l´educació Primària?

Què ensenyar de les CCSS a l´educació Primària? Els continguts.
http://www.slideshare.net/RoserCanals/continguts-medi

La presa de decisions en les programacions

Podeu descarregar la presentació des d'aquesta adreça
http://www.slideshare.net/RoserCanals/programaci-ep

Didàctica de les CCSS II Projectes

El projecte del medi social per a cicle mitjà: Els avis també van ser infants.
Pôdeu descarregar la presentació a l´adreça: http://www.slideshare.net/RoserCanals/avis-cerdanyola-08

viernes, 24 de octubre de 2008

Didàctica de les Ciències Socials (CAP) 2. Finalitats i models curriculars

Models curriculars: model tradicional, model científic, model actiu, model crític.
Presentació PPT. Es pot descarregar a l'adreça http://www.slideshare.net/RoserCanals/finalitats-i-models-1-presentation

Didàctica de les Ciències Socials (CAP) 1. Model didàctic

Caracterització del model didàctic de les CCSS. Presentació PPT que es pot descarregar a des de l´adreça http://www.slideshare.net/RoserCanals/model-did-2-presentation