viernes, 24 de octubre de 2008

Didàctica de les Ciències Socials (CAP) 2. Finalitats i models curriculars

Models curriculars: model tradicional, model científic, model actiu, model crític.
Presentació PPT. Es pot descarregar a l'adreça http://www.slideshare.net/RoserCanals/finalitats-i-models-1-presentation

Didàctica de les Ciències Socials (CAP) 1. Model didàctic

Caracterització del model didàctic de les CCSS. Presentació PPT que es pot descarregar a des de l´adreça http://www.slideshare.net/RoserCanals/model-did-2-presentation